Διόγνητον, επιστολή προς-

Διόγνητον, επιστολή προς-
Απολογητική χριστιανική πραγματεία του 2ου αι. μ.Χ. σε τύπο επιστολής. Ο συγγραφέας της παραμένει άγνωστος. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του περιεχομένου της επιστολής είναι ότι o συγγραφέας απορρίπτει την ελληνική και την ιουδαϊκή θρησκευτική κληρονομιά και εμφανίζει τον χριστιανισμό ως απολύτως νέα θρησκεία, με κύρια χαρακτηριστικά την καθαρή μονοθεΐα και την αγνότητα στη ζωή των πιστών του.

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”